GDPR και φαρμακοποιοί

GDPR και φαρμακεία | GDPR και φαρμακοποιοί

GDPR και φαρμακεία | GDPR και φαρμακοποιοί

Συμμόρφωση με τον gdpr για φαρμακεία και φαρμακοποιούς

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) δεν ισχύει μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό, ως φαρμακοποιός θα πρέπει να κατανοήσετε ότι το επάγγελμά σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του GDPR.

Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς να συμμορφωθείτε με τον GDPR για το φαρμακείο σας. Διαβάστε παρακάτω και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις του GDPR για τα φαρμακεία, τις βασικές αρχές του GDPR για τα φαρμακεία, τη λίστα ελέγχου προετοιμασίας για τον GDPR για τα φαρμακεία και πολλά άλλα.

Τι είναι ο GDPR για τα φαρμακεία;

GDPR σημαίνει “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων”. Ο GDPR είναι ένας νέος νόμος για την προστασία των δεδομένων που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο GDPR ενισχύει την ασφάλεια όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιονδήποτε οργανισμό.

Ο GDPR ισχύει για όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε πολίτη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο της εταιρείας.

GDPR και φαρμακεία | GDPR και φαρμακοποιοί

Βασικά στοιχεία του GDPR για τα φαρμακεία

Η πλήρης ονομασία του κανονισμού είναι “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”. Ο GDPR ορίζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως

“κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο”.

GDPR φαρμακοποιοί
Βασικές αρχές GDPR

Αυτό σημαίνει ότι κάθε δεδομένο που μπορεί να εντοπιστεί σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο GDPR απαιτεί από κάθε οργανισμό που συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να συμμορφώνεται με ορισμένες βασικές αρχές.

Αυτές περιλαμβάνουν τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, καθώς και της διαφάνειας.

Γιατί είναι σημαντικό για τα φαρμακεία να συμμορφωθούν με τον GDPR;

Ο GDPR είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που ισχύει για κάθε οργανισμό που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ. Ως φαρμακείο, πιθανότατα συλλέγετε και επεξεργάζεστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των καθημερινών επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς σας, όπως το όνομα, η διεύθυνση, τα ιατρικά αρχεία και τα στοιχεία πληρωμής τους.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγετε δεδομένα για τους υπαλλήλους σας, όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής τους ή πληροφορίες ανθρώπινου δυναμικού. Ο GDPR εξυπηρετεί την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων που είναι υποκείμενα των δεδομένων.

Στόχος του είναι να ρυθμίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ ενισχύοντας την προστασία των ατόμων.

Τι σημαίνει η συμμόρφωση με τον GDPR για τα φαρμακεία;

Εάν συμμορφώνεστε με τον GDPR, αυτό σημαίνει ότι το φαρμακείο σας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό για το φαρμακείο σας, καθώς και για τους μεμονωμένους ασθενείς.

Η συμμόρφωση με τον GDPR μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση:

 • – Οι ασθενείς έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.
 • – Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
 • – Τα φαρμακεία είναι περισσότερο υπεύθυνα έναντι των ασθενών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.
 • – Τα φαρμακεία είναι καλύτερα εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. (ανεξαρτήτως ύπαρξης eshop ή μη )

Τι πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε με τον GDPR για τα φαρμακεία;

Ο κατάλογος ελέγχου συμμόρφωσης με τον GDPR για τα φαρμακεία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα: – Κατανοήστε και χαρτογραφήστε το τοπίο των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει να προσδιορίσετε όλα τα συστήματα, τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες τρίτων που συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα.

 • Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε περιορίζονται στα απαραίτητα, ακριβή και ενημερωμένα.
 • Δημιουργήστε μια στρατηγική προστασίας δεδομένων. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγετε και των συστημάτων που χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία τους.
 • Θέστε σε εφαρμογή μέτρα προστασίας. Αυτές περιλαμβάνουν την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών προστασίας δεδομένων, ειδοποίησης απορρήτου και πολιτικής συναίνεσης.
 • Εφαρμόστε ένα σχέδιο συμμόρφωσης με τον GDPR. Πρόκειται για μια στρατηγική που θα σας καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με τον GDPR.
 • Συμμετέχετε με τους συναδέλφους σας. Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια συλλογική προσπάθεια και μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συνεργασία με ομότιμους για να μάθετε από τις εμπειρίες τους.

GDPR και φαρμακεία | GDPR και φαρμακοποιοί

Συμπέρασμα

Ο GDPR είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που ισχύει για κάθε οργανισμό που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ. Ως φαρμακείο, με απόλυτη βεβαιότητα  συλλέγετε και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των καθημερινών επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.

Ο GDPR εξυπηρετεί την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων που είναι υποκείμενα των δεδομένων. Στόχος του είναι να ρυθμίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ ενισχύοντας την προστασία των ατόμων.

Εάν συμμορφώνεστε με τον GDPR, αυτό σημαίνει ότι το φαρμακείο σας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό για το φαρμακείο σας, καθώς και για τους πελάτες σας

GDPR και φαρμακεία | GDPR και φαρμακοποιοί

Τι μπορεί να κάνει η InnoGDPR για εσάς

Τα φαρμακεία διαχειρίζονται καθημερινά μεγάλο όγκο δεδομένων υγείας και πελατών όπως ενδεικτικά

 • Δεδομένα Υγείας (βλέπε συνταγές)  που είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
 • Δεδομένα ασθενών πάσης φύσεως που εντάσσονται και αυτά στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • Δεδομένα εργαζομένων & συνεργατών
 • Δεδομένα από τυχόν ύπαρξη μιας loyalty card
 • Στοιχεία πελατών είτε από κάποιο σύστημα διαχείρισης πελατών είτε από το ηλεκτρονικό φαρμακείο σας
 • Οικονομικές υποχρεώσεις πελατών , συνεργατών & προμηθευτών

Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η InnoGDPR σε συνεργασία με την Data Protection Officers Academy  στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) και το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων  σας προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες GDPR, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας και κυρίως σας προστατεύει από πιθανά πρόστιμα εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αγωγών πελατών.

Μαζί μας μπορείτε τόσο να πιστοποιήσετε το φαρμακείο σας αλλά και να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας στις βασικές αρχές του GDPR καθώς και να προχωρήσετε στην εξειδίκευση ενός υπαλλήλου σας (ή και του ίδιου του φαρμακοποιού) για να αναλάβει χρέη και να πιστοποιηθεί ως  DPO (Data Protection Officer – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων).

4.9/5 - (15 votes)

2 thoughts on “GDPR και φαρμακεία | GDPR και φαρμακοποιοί”

 1. Pingback: Συμμόρφωση GDPR για φαρμακεία - innovativeyear.gr

 2. Pingback: Φαρμακευτικό marketing vs Επιχειρηματικό Marketing 2022 -2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *