Πιστοποιημένος DPO από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

EU GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) υιοθετήθηκε ως Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2016.
Σε αντίθεση με την Οδηγία Προστασίας Δεδομένων, ο GDPR πρόκειται να εφαρμοστεί απευθείας σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ χωρίς εφαρμοστική νομοθεσία και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να δημιουργηθούν πιο λεπτομερείς κανόνες. Αυτό εναρμονίζει την νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη.

Νέες Απαιτήσεις

Η απαίτηση ειδοποίησης της DPA σε περίπτωση νέας επεξεργασίας, για παράδειγμα, καταργείται (εκτός από ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων) και αντικαθίσταται από την υποχρέωση καταγραφής όλων των επεξεργασιών. Υπεύθυνοι επεξεργασίας και επεξεργαστές πρέπει να συμφωνήσουν ως προς τις αρμοδιότητες, αλλιώς θα είναι υπόλογοι από κοινού. Ο Κανονισμός μπορεί να βρεθεί online εδώ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

 

ePrivacy

Ο Κανονισμός θα έχει εφαρμογή σε κάθε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή σε κάθε οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Θα έχει επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά με πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ιχνηλάτησης χρηστών, της συλλογής δεδομένων σε συσκευές χρηστών και της άμεσης εμπορικής προώθησης. Το σχέδιο του Κανονισμού και τα σχετικά έγγραφα μπορούν να βρεθούν online εδώ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications

 

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Αν ναι καλέστε μας στο 210-6107372 ή στείλτε μας email στο
info@ innovativeyear.gr, για να συζητήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.